นายอำนาจ ริมพนัสสัก

Mr.Amnat Rimphanatsak

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Room

MB2320A

Telephone

053-943326 # 133

Email

Website

http://amnat.math.science.cnu.ac.th

Education Background


Research Area


Research Field
ผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280