ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม Science in the VUCA world วิทยาศาสตร์ในโลกที่ผันผวน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 -2 กันยายน 2566 

ภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ 

  • นิทรรศการคณิตศาสตร์ในโลก VUCA / VACU / CAVU / CUVA
  • นิทรรศการ ภาพลวงตา มายาลวงใจ ในโลก VUCA ปี 2
  • Mathe-Maew-Tics Exhibition : คณิตศาสตร์จะน่ารักถ้ามีแมว
  • Yester Math Never Dies Exhibition
  • เขาวงกต วนวก บนโลก VUCA
  • Commutative Zombies : เกมซอมบี้สะบัดตูด
  • Flip the VUCA planes : เกมระนาบผันผวน
  • การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ สัปดาห์วันวิทย์ ในวันที่ 1 กันยายน 2566

 

  วันที่ 31 ส.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280