ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น World's Top 2% Scientists ประจำปี 2021ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ปัญญานาค
 
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientist”  ที่อยู่ในกลุ่ม “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2020
 
ผลการจัดอันดับนี้มาจากการศึกษาเรื่อง Updated science-wide author databases of standardized citation indicators ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY นำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิง (citation) ของบทความวิชาการในฐานข้อมูล SCOPUS ของนักวิจัย ซึ่งมีการปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด (ข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2564) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
ที่มา Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 18(10): e3000918.
Updated science-wide author databases of standardized citation indicators (plos.org)
 
ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดประจำปี 2021
Elsevier BV - August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" (digitalcommonsdata.com)
  วันที่ 29 ต.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280