กิจกรรม ป.ตรี


ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชา


ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564รายการเอกสาร Download
1 math scholarship 2021.pdf

  วันที่ 1 ต.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280