บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย - เกาหลี ประจำปี 2564"ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรียาบ
 
ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนวิจัย "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย - เกาหลี ประจำปี 2564" โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) โดยเป็นหนึ่งในสามโครงการที่ได้รับการคัดเลือก จากข้อเสนอโครงการทั่วประเทศ
 
ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมชาย จะได้ร่วมทำงานวิจัยกับนักวิจัยชั้นนำในประเทศเกาหลี ภายใต้โครงการ "วิธีการแบ่งส่วนภาพสำหรับภาพรังสีหลอดเลือดสมอง" ในด้านอุตสาหกรรม (คณิตศาสตร์)
  วันที่ 23 มิ.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280