ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การเลื่อนสอบกลางภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563ประกาศ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเลื่อนสอบกลางภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 
ตามที่ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงขอประกาศเลื่อนการสอบกลางภาค กระบวนวิชาของภาควิชาคณิตศาสตร์
ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด
 
ทั้งนี้ ทางภาควิชา จะประกาศแนวทางการจัดสอบ และกำหนดการสอบอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย โดยขอให้นักศึกษาติดตามการประกาศจากผู้สอน ใน Microsoft Teams ของแต่ละกระบวนวิชา และการประกาศจากภาควิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ผ่านทาง Fanpage และเว็บไซต์ของภาควิชา
 
ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 256
  วันที่ 12 พ.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280