ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

รายการเอกสาร Download
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา2564_2.pdf

  วันที่ 5 พ.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280