กิจกรรมภาควิชา


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ปีใหม่ ทำบุญใหญ่ภาควิชา ประจำปี 2564


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์ปีใหม่ ทำบุญใหญ่ภาควิชา" ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์ปีใหม่ ทำบุญใหญ่ภาควิชา" ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ทำบุญใหญ่ประจำปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 รวมถึงการมอบรางวัลให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี 2563 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการพัฒนาภาควิชา และกีฬาสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับภารกิจการบำรุงศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีขวัญและกำลังใจที่ดีในการเรียนและปฏิบัติงาน ตลอดจนเกิดความภาคภูมิในใจภาควิชา เพื่อที่จะบรรลุภารกิจหลักของภาควิชาในด้านวิชาการ และการพัฒนาบัณฑิตต่อไป

  วันที่ 3 มี.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280