กิจกรรมวิจัย


คลิปย้อนหลังการสัมมนา Playing with Dataตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ Playing with Data 
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
ทางคณะผู้จัดได้ดำเนินการรวบรวมวิดีโอการสัมมนาดังกล่าว ดังลิงค์ต่อไปนี้
 
 
Video สำหรับ Webinar เรื่อง "Play with Data" 
Date: Wed 24 Feb, 2021
Hosted by: Chiang Mai University and Centre of Excellence in Mathematics
  วันที่ 3 มี.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280