ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานสานสัมพันธ์ปีใหม่ ทำบุญใหญ่ภาควิชา ประจำปี 2564 (เลื่อนมาจาก 6 ม.ค. 64)หลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้คลี่คลายลงแล้ว
จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประจำปี
"สานสัมพันธ์ปีใหม่ ทำบุญใหญ่ภาควิชา"
ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 18.00 น.
(กิจกรรมเลื่อนมาจากวันที่ 6 มกราคม 2564)
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ตามกำหนดการดังนี้
 
ช่วงเช้า : งานทำบุญภาควิชา
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
09.00 – 09.30 น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ 9 รูป)
09.30 – 10.30 น. พิธีทางศาสนา ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน และภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
10.30 – 11.00 น. หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์อาวุโส กล่าวอวยพรปีใหม่ มอบรางวัลสำหรับอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
ช่วงบ่าย :

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมแนะนำกระบวนวิชา ห้อง MB2211 (Slope ภาควิชา)
ปริญญาตรี ชั้นปีอื่น และบัณฑิตศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์ภาควิชา
12.00 – 15.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี) ร่วมกันพัฒนาภาควิชา
15.00 – 18.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี) เข้าร่วมงานกีฬาสายสัมพันธ์ภายในภาควิชาฯ

 

  วันที่ 3 มี.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280