ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย Webinars เรื่อง Playing with data


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จัดการสัมมนารูปแบบ webinars ในหัวข้อ Playing with dataภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จัดการสัมมนารูปแบบออนไลน์ (webinars) ในหัวข้อ
 
"Playing with data"
 
โดยวิทยากร
  1. ดร. พลภัทร เหมวรรณ
    ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ดร. ชลัมภ์ อุ่นอารีย์
    ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
  3. ผศ.ดร. สมพร ช่วยอารีย์
    ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านทาง Application ZOOM
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://cmu.to/PlayingWithData
 
Link : https://zoom.us/j/2584872917?pwd=MTRyWnozb1VqWFlubjRQWjAwV1A1QT09 
หรือ  Meeting ID : 258 487 2917
Password : 2015335
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว

 
รายการเอกสาร Download
1 CEM Seminars_edited.pdf

  วันที่ 24 ก.พ. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280