กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (MATH SCI CMU Colloquium) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoomภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (CMU Math Colloquium)
ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ในหัวข้อ
Gyrogroups: Generalization of groups
โดย

 

รศ. ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ZOOM ID: 914 1647 4256 ZOOM Link: https://cmu-th.zoom.us/j/91416474256
(สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียน)
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ http://www.math.science.cmu.ac.th/seminarsรายการเอกสาร Download
1 202102_poster.pdf

  วันที่ 15 ก.พ. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280