กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoomภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (CMU Math Colloquium)
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ในหัวข้อ
Futures of Mathematical Finance
โดย
Assoc.Prof. Nongnuch Tantisantiwong
Visiting Academic (Ph.D. Supervisor)
University of Southampton, UK
Zoom ID : 251 344 1726
Passcode : Mathfin
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ http://www.math.science.cmu.ac.th/seminars

 

  วันที่ 4 ก.พ. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280