ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการจัดงาน "สัมพันธ์ปีใหม่ ทำบุญใหญ่ภาควิชา" ในวันที่ 6 มกราคม 2564ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการจัดงาน "สัมพันธ์ปีใหม่ ทำบุญใหญ่ภาควิชา" ในวันที่ 6 มกราคม 2564
 
เนื่องด้วยภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น ตลอดจนมีการประกาศให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางภาควิชา ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรม "สานสัมพันธ์ปีใหม่ ทำบุญใหญ่ภาควิชา" ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ไปก่อน
ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการทำบุญภาควิชา จะพิจารณาเลื่อนการจัดออกไป โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
ประกาศ วันที่ 3 มกราคม 2564
  วันที่ 3 ม.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280