ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่มีประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะ COVID-19 ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะการเฝ้าระวังการระบาดในช่วงเดือนมกราคม 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแจ้งการปรับรูปแบบการสอบเข้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร ที่จะดำเนินการในวันที่ 6 มกราคม 2564 นี้ เป็นการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
 
ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสูตรจะได้ดำเนินการประสานงานกับผู้สมัครผ่านทาง e-mail และ/หรือ โทรศัพท์แจ้งไปยังผู้สมัครในลำดับต่อไป
 
ประกาศ วันที่ 2 มกราคม 2564
  วันที่ 2 ม.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280