กิจกรรมภาควิชา


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy ในการเข้าเยี่ยมชมภาควิชาภาควิชาคณิตศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับนักเรียนจากสถาบัน Strong Academy ซึ่งเข้าเยี่ยมชมภาควิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีการบรรยายแนะนำภาควิชาคณิตศาสตร์ เส้นทางอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และแนวทางการเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักต่อไป

  วันที่ 26 พ.ย. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280