กิจกรรมภาควิชา


แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่


ภาควิชาคณะศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในวันที่ 23 ทกราคม 2563 ช่วงบ่ายและถ่ายรูปหมู่รวมกันหน้าภาควิชารายละเอียด (Thai)

  วันที่ 24 ม.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280