กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (MATH SCI CMU Colloquium) ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 2


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือมกราคม 2563 (ครั้งที่ 2)
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (CMU Math Colloquium)
ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
ในหัวข้อ 

 

 A Two-Individual Algorithm for the Flexible Job Shop Scheduling Problem

 
โดย 
Prof. Dr. Zhipeng Lü
Huazhong University of Science & Technology China
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่

 
รายการเอกสาร Download
1 202001_poster-2.pdf

  วันที่ 13 ม.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280