ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย


รายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยรายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 แผนที่สอบสมาคม.pdf
2 ประถม_บุคคล.pdf
3 ประถม_ทีม.pdf
4 มัธยมต้น_บุคคล.pdf
5 มัธยมต้น_ทีม.pdf
6 มัธยมปลาย_บุคคล.pdf
7 มัธยมปลาย_ทีม.pdf

  วันที่ 19 พ.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280