กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรม วันแรกพบภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันแรกพบสำหรับสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรเข้าสู่ครอบครัวคณิตศาสตร์ ทำให้เกิดความรู้จักกันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองระหว่าง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและทำสร้างความสนิทสนมระหว่างกันอีกด้วย

  วันที่ 16 ส.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280