กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมจิตใสใจสะอาด


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เดินทางร่วมกิจกรรม กิจกรรมจิตใสใจสะอาด ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียด (Thai)

  วันที่ 18 ต.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280