ผลงานตีพิมพ์ทั่วไป

(อาจารย์ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2550)

 

รายชื่อคณาจารย์และคณะกรรมการรุ่นราชพฤกษ์

ทำเนียบรุ่น (PDF Format)

กิจกรรม

ติดต่อประสานงาน

1. อ.อติชาต เกตตะพันธุ์  (หนุ่ม)   ประธานรุ่นฯ            084-610-1953     kettapun[at]hotmail.com
2. อ.ศศิกานต์ ลิมปิติ      (ปาล์ม)  เลขานุการ              089-700-9159     lingdeedee
[at]yahoo.com
3. อ.ปวีณา อินตารักษา   (ณา)     ผู้ช่วยเลขานุการ      081-530-7259     pavena
[at]chiangmai.ac.th
Group Email: newajarns2550@yahoogroups.com

*** หากต้องการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์และทำเนียบรุ่น กรุณาติดต่อได้เสมอ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

*** เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ชั่วคราว ก่อนการย้ายไป URL ใหม่ต่อไป ***

-- ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 28 May 2015 --