เว็บไซต์กระบวนวิชา 201117

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม

(MATHEMATICS AND SCIENCE IN CIVILIZATION) 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

  

ชื่อกระบวนวิชา: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม (MATHEMATICS AND SCIENCE IN CIVILIZATION)

 

ผู้สอน:         อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

ห้องพัก:       MB 2304 (ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3)

โทรศัพท์:     (053) 94-3327 ต่อ 127

อีเมล์:           kettapun[at]gmail.com

Facebook:   Atichart Kettapun

เว็บไซต์:       www.atichart.com

 

ผู้สอน:            อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์
ห้องพัก:         CB 2224 (ตึกเคมี 2 ชั้น 2)
โทรศัพท์:      (053) 94-3336 ต่อ 102

อีเมล์:           swaew0[at]yahoo.com

Facebook:   Siriwan Waew

 

Facebook Group ของรายวิชา: 201117 2/2556

 

วันเวลาที่สอน:
    จันทร์และพฤหัสบดี เวลา 08.00-09.30 น. ห้อง SCB 4102 (อยู่ระหว่างภาควิชาคณิตศาสตร์ ธนาคารกสิการไทยสาขา มช. และโรงอาหารชีววิทยา)
 

Office Hours:

    นักศึกษาสามารถนัดพบนอกเวลาสอนได้เสมอ

 

สัดส่วนการให้คะแนน:  

        สอบกลางภาค                       35%

        สอบปลายภาค                      35%

        การสอบย่อย                        20%

       รายงาน (ดูรายละเอียด)     10% 

 

สอบกลางภาค:  วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30-18.30 น. ห้อง RB3210

สอบปลายภาค: วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-11.00 น. ห้อง RB5102

 

ประกาศคะแนน: คะแนนสอบเก็บทั้งหมดก่อนสอบปลายภาค 65% ณ วันที่ 2 ม.ค. 57 (PDF)

 


 

แหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน :

 

1) เอกสารประกอบการสอน

2) วีดีทัศน์ประกอบการสอน

3) ความรู้เพิ่มเติม


 

ทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) :

  

  

  

  

   


 

ผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชา 201117 :

   

นาฬิกาแดดขนาดเล็ก                      แบบจำลองหอเอนปิซา

   

สื่อนำเสนอโคลอสเซียม


 

ความประทับใจของนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 201117 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 :

“จากการเรียนวิชานี้ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเรียนในวิชาใดมาก่อน” นักศึกษาศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

“อาจารย์มีความตั้งในดีมากทั้งในเรื่องการสอน การแจ้งคะแนน และอัพเอกสารผ่านเว็บไซต์” นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

“รู้ประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์มากขึ้น / ชอบวิชานี้มาก” นักศึกษาศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

“เป็นวิชาที่อาจารย์ใจดี แถมมีสิ่งที่เรียนเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ เรียนแล้วสนุกดี :-) ” นักศึกษามนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

“อยากให้เด็กปี 1 มาเรียน / สนุกจริงๆ” นักศึกษามนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

“วิชานี้เป็นวิชาใหม่ที่มีความน่าสนใจ อยากให้คนอื่นได้มาเรียนรู้ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ” นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

“Quiz ในห้อง (อ.ช่วยมากๆๆๆ) / อาจารย์ใจดีมากค่ะ :-) ” นักศึกษามนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

“เนื้อหาน่าสนใจ เป็นความรู้นอกกรอบและไม่ได้อยู่ในตำราเรียน / อาจารย์สอนสนุกมาก มีการพาไปดูของจริง มี VDO ให้ดูและมีผู้เชี่ยวชาญมาอธิบาย ซึ่งทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนและให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น” นักศึกษาศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

“วิชานี้เป็นวิชาที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวที่ไม่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่แปลกใหม่ แล้วสามารถนำไปศึกษาต่อได้ / การเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการเรียนการสอนที่ทีความเป็นกันเอง นักศึกษาและอาจารย์ร่วมอภิปรายเนื้อหาร่วมกัน มีการสอบย่อยที่เป็นการสอบที่ไม่ยาก เพื่อเป็นการเช็คนักศึกษา”

“วิชานี้เป็นวิชาที่นำเสนอความรู้ในด้านที่เรามักไม่สนใจ แต่วิชานี้ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจ จึงอยากให้อาจารย์คงความตื่นเต้นในการสอน” นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

“เป็นวิชาที่ดี ช่วยเปิดโลกกว้างให้แต่ตัวผู้เรียน ได้มีความรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนทั่วๆไป” นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

“มีการแนะนำข้อสอบก่อนสอบ ทำให้ตัดเนื้อหาที่ไม่สำคัญออกไป เนื้อหาที่ควรอ่านก็มีน้อยลง ทำให้เข้าใจเนื้อหาที่สำคัญได้ครบถ้วน / เรียนสบายๆ อาจารย์สอนสนุก / ” นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

“เป็นวิชาที่น่าสนใจ เน้นการเข้าใจจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล” นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

สิ่งที่เป็นจุดเด่น “การเป็นกันเองของอาจารย์ / การบรรยายที่เน้นความเข้าใจเป็นหลัก” นักศึกษารัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2


 

ข้อความประชาสัมพันธ์กระบวนวิชา :

 

 

 

สัมภาษณ์วิทยุ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 18 กันยายน 2556 และออกอากาศซ้ำ วันที่ 15 ตุลาคม 2556

คลิกฟังรายการสัมภาษณ์

 

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22-29 ก.ย. 56

 

ตัวอย่างประเด็นและคำถามที่น่าสนใจ ที่สอนในกระบวนวิชา 201117


หน้าหลัก