รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เวบไซด์ www.grad.cmu.ac.th

และแฟนเพจ http://www.facebook.com/GRADMATHCMU/


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280