ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 วันที่สอง



ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม Science in the VUCA world วิทยาศาสตร์ในโลกที่ผันผวน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 -2 กันยายน 2566 
 
โดยในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 มีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ สัปดาห์วันวิทย์ 66 ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
ทีมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทีมที่ 1 
1. เด็กชายกันต์กวี หม่องทา 
2. เด็กชายอนุภัทร ภูวเศรษฐ
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
ทีมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทีมที่ 3
1. เด็กชายกันตพัฒน์ เครือศึก 
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ กนกกังวานโรจน์ 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่
ทีมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทีมที่ 2 
1. เด็กชายฐิรภัทร ภัทรวิชญานนท์ 
2. เด็กชายพีรวิชญ์ ตาลาน 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่
ทีมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ทีมที่ 1 
1. นายศุภวิชญ์ ปวงแก้ว 
2. นายวรมันต์ ลาภมาก
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่
ทีมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทีมที่ 1 
1. นางสาวสุขกัญญา วรรณสม 
2. นายณัฐสุต สันติภูบาล
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่
ทีมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ทีมที่ 1
1. นายชวกร ศรีเริญ
2. นางสาวมณียา ทนะวัง
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน รวมถึงขอแสดงความชื่นชมแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทุก ๆ คน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันใหม่ในการแข่งขัน ในปี 2568 ต่อไป 








  วันที่ 1 ก.ย. 2566






หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าว



ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280