กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM)
(เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Series FORUM)
ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
 
โดย 
คุณพีรพร บุตรกุมาร ศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ รหัส 50
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Computer Science, Louisiana State University, USA
 
ในหัวข้อ 
เรียน Computer Science  ภายใต้พื้นฐานของคณิตศาสตร์
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของภาควิชา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกเหนือจากประเด็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ได้รับฟังความรู้ที่น่าสนใจ ภายใต้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการศึกษาต่อแก่นักศึกษา  จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
 

 
รายการเอกสาร Download
1 FORUM 201902.pdf

  วันที่ 6 ก.พ. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280