ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบทุนการศึกษา


รุ่นพี่คณิตศาสตร์ รหัส 09 10 มอบทุนการศึกษา ในวันที่ 29 มค 62รายละเอียด (Thai)

  วันที่ 29 ม.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280