กิจกรรม ป.ตรี


ประกาศ เรื่อง งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562


ภาควิชาได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ให้กับ บัณทิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของภาควิชา ในวันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ให้กับ 
บัณทิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของภาควิชา 
ในวันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์
โดยกิจกรรมในงานจะมี การมอบของที่ระลึก เสวนา ถ่ายรูปหมู่ พบปะพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาควิชาขอเชิญชวนให้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคนเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

กำหนดการของกิจกรรมตามรูปที่แนบครับ

  วันที่ 17 ม.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280