ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ขอเชิญร่วมงานทำบุญปีใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562
ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ในงาน มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล
และรับประทานอาหารร่วมกัน ดูรายละเอียดได้ดังภาพแนบ

  วันที่ 9 ม.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280