ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล และ วิชาโทสาขาวิทยาการข้อมูล


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล (B. S. in Data Science) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตนักวิทยาการข้อมูล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ สู่วิชาชีพแห่งโลกอนาคต นักเรียน / นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ในระบบ TCAS รอบ 2 3 และ 4ข้อมูลเพิ่มเติม

website www.ds.science.cmu.ac.th

facebook www.facebook.com/DataScienceCMU
รายการเอกสาร Download
1 460987_แนะนำกระบวนวิชาโท.pdf

  วันที่ 27 พ.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280