ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


ประกาศรายชื่อและห้องสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (มหิดล ฯ)


ประกาศรายชื่อและห้องสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (มหิดล ฯ)ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.แผนที่ตึกคณิตศาสตร์ by google map
รายการเอกสาร Download
1 รายชื่อ.pdf
2 คู่มือดำเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก ปี 62.pdf

  วันที่ 14 พ.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280