กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์ ปี 2561


เมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา ทางคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์และกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน การรู้จักเสียสละ กระชับมิตรภาพ สร้างความผูกพันและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ โดยช่วงเช้าเป็นการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบภาควิชา และช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาฮาเฮเมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา ทางคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์และกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน การรู้จักเสียสละ กระชับมิตรภาพ สร้างความผูกพันและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ โดยช่วงเช้าเป็นการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบภาควิชา และช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาฮาเฮ

  วันที่ 31 ต.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280