ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


การบรรยาย จาก vistec (ปตท) ใน หัวข้อวิจัย ใน science and technology


การบรรยาย จาก vistec (ปตท) ใน หัวข้อวิจัย ใน science and technology ที่ห้อง mb2211 เวลา 14.00 นรายละเอียด (Thai)

  วันที่ 25 ก.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280