กิจกรรมภาควิชา


ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมทำบุญสิบสองเป็งคณาจารย์ บุคลากร คณาจารย์เกษียณอายุ และ บุคลากรเกษียณอายุ ร่วมทำบุญสิบสองเป็งตามธรรมเนียมโบราณล้านนา เพื่อทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแด่ คณาจารย์และ บุคลากร ผู้ล่วงลับดับขันธ์

  วันที่ 24 ก.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280