Gifted Math


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 2 (วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561)


ประกาศคะแนนสอบ Gifted Math ครั้งที่ 2 (วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561)รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 ม.4.doc
2 ประกาศคะแนน-ครั้งที่-2-ม.5.doc

  วันที่ 19 ก.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280