บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับบุคลกรที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการดังต่อไปนี้


1. ดร. นราวดี (ณ น่าน) ภูดลสิทธิพัฒน์ ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. ดร. วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์ ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. ดร. ธีรนุช สืบเจริญ ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. ดร. ณัฐวัชร์ สนธิชัย ได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  วันที่ 16 เม.ย. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280