บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง - รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทบุคคล (ชายคู่)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล (หญิงคู่)

ที่มา http://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=2916#.Wqd0uGpubIU


  วันที่ 13 มี.ค. 2561


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280