กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ เพื่อรับทุนของภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์ ใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

  1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
  2. ทุนเรียนดี
  3. ทุนทำงานพิเศษ

นักศึกษาที่สนใจรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดได้ดังไฟล์แนบ และสมัครเพื่อขอรับทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef5oOQmBxQ6UcHa9taeC7sasIkhaDbNgRYc_v5Ux_LzkOe6A/viewform

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รายการเอกสาร Download
1 ทุนเรียนดี.pdf
2 ทุนทำงานพิเศษ.pdf
3 ทุนขาดแคลน.pdf

  วันที่ 19 ส.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280