ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 60


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ ดอยอินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.ลำพูนภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ ดอยอินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.ลำพูน

กิจกรรมประกอบด้วย การสักการะ ไหว้พระ ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา การประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในไม่ช้านี้ รวมถึงสร้างความรักและความผูกผันต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งเครือข่ายของศิษย์เก่าในอนาคตอันใกล้

ภาควิชาให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลนักศึกษา รวมถึงการสร้างความรักและความผูกผันของนักศึกษาต่อภาควิชา เพื่อผสานกำลังระหว่างภาควิชา ศิษย์เก่า ชุมชน และสังคม ให้สำเร็จภารกิจตามพันธกิจต่าง ๆ ของภาควิชา

  วันที่ 6 มี.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280