กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563ภายหลังจากที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้สังกัดวิชาเอกในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย MB2211 ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในภาควิชา ตลอดจนได้มีโอกาสทำความรู้จักกับคณาจารย์ เพื่อนร่วมรุ่น และนักศึกษารุ่นพี่

ภายในงาน ประกอบด้วยการชี้แจงข้อมูลพื้นฐานของภาควิชา กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมสัมพันธ์ โดยนักจิตวิทยาประจำคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทำความรู้จักกับนักศึกษารุ่นพี่

 

  วันที่ 23 ธ.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280