ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญร่วมงาน ตลาดนัดคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1











  วันที่ 20 ธ.ค. 2562






หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าว



ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280