ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครทุนการศึกษา


ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี 

ภาควิชาคณิตศาสตร์จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาตามประเภทของทุน  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปี 62 จำนวน 3 ประเภ.doc

  วันที่ 26 ส.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280