ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาส่วนภูมิภาคปี 2562


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

  วันที่ 20 ส.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280