กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ภาควิชาคณิตศาสตร์


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษและสืบสานประเพณีไทย ทั้งนี้คณาจารย์อาวุโสได้กล่าวคำอวยพรและให้ข้อคิดกับนักศึกษาด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษและสืบสานประเพณีไทย ทั้งนี้คณาจารย์อาวุโสได้กล่าวคำอวยพรและให้ข้อคิดกับนักศึกษาด้วย

  วันที่ 26 เม.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280