กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมแนะนำกระบวนวิชา


เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณาจารย์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังจากที่ได้เข้าสู่ภาควิชาฯ อย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายแนะนำกระบวนวิชาเอก กระบวนวิชาโท ทุนการศึกษาและหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณาจารย์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะนำกระบวนวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังจากที่ได้เข้าสู่ภาควิชาฯ อย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายแนะนำกระบวนวิชาเอก กระบวนวิชาโท ทุนการศึกษาและหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

  วันที่ 3 เม.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280