กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์งานและทุนศึกษาต่อเสมือนจริงเมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2561) ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมจำลองสถานการณ์สัมภาษณ์งานและทุนศึกษาต่อเสมือนจริง โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทรับสมัครงาน กลุ่มทุนศึกษาต่อในประเทศ กลุ่มทุนศึกษาต่อต่างประเทศ กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการให้นักศึกษาสมัครงานหรือทุนการศึกษาต่อผ่านทางอีเมล แล้วจึงนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง กิจกรรมนี้ช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการสมัครงาน/ทุน และมีโอกาสได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า

  วันที่ 20 มี.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280