สรุปการเสวนา "ย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์"

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาทองคำ วัดอุโมงค์ (เชิงดอยสุเทพ)

จัดโดย หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครือข่ายสยามเสวนา

 สรุปการเสวนา | ภาพกิจกรรม | ข้อความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม | กำหนดการ


สรุปการเสวนา

        กิจกรรมในวันนี้มีผู้ร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน โดย เป็น อาจารย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นักวิจัย นักศึกษา เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในสายวิชาการมีทั้ง นักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักดาราศาสตร์ นักเคมี นักโบราณคดี นักอนุรักษ์ทางโบราณคดี นักค้นคว้าศิลปะไทย และนักภาษาศาสตร์ ผู้ร่วมเสวนาส่วนหนึ่งคือ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และนักจัดรายการสถานีวิทยุล้านนา


 

ภาพกิจกรรม


ข้อความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม

"มีประโยชน์มาก เพิ่มพูนความรู้ และได้ทราบว่าพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศมีความก้าวหน้ามาก"

"น่าสนใจประเด็นที่ว่า จุดประสงค์ในการสร้างอุโมงค์สร้างขึ้นเพื่ออะไร และองศาที่วัดได้นั้นมีจุดประสงค์อะไรหรือไม่?"

"น่าสนใจตรงที่งานโบราณคดีนั้น สามารถใช้ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้ามาช่วยค้นหาคำตอบและข้อมูลทางโบราณคดีได้ และสามารถอธิบายให้เข้าใจ แล้วรู้สึกว่ามันทำและไปด้วยกันได้ดี ไม่ยาก"

"ในการสนทนาครั้งนี้มีความโดดเด่นตรงที่นำวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับโบราณคดี โดยมีการพิสูจน์หรือหาหลักฐานได้ชัดเจนมาก"

"การเสวนา/บรรยายด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง น่าสนใจติดตาม ใช้คำอธิบายง่ายๆ แก่การเข้าใจ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิชาการ"

"มีการเล่าถึงประสบการณ์การชมพิพิธภัณฑ์ ทำให้ทราบถึงเรื่องราวมากมาก ก่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ"

"ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์ศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑ์ อยากให้มีในครั้งต่อไป มันน่าตื่นเต้น สวยงาม และทึ่ง จากการได้รับฟัง"

"ได้รับความรู้จากการใช้วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางโบราณคดี และทราบถึงวิธีกรและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจน พร้อมกับทราบถึงเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ ไม่ว่าจะวิชาไหนๆ เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานของเรา"

"วิทยาการพูดในเรื่องที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ใช้ภาพประกอบในการนำเสนอได้น่าสนใจและชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่"

"เรื่องเสวนามีความน่าสนใจและเสวนาใกล้กับสถานที่จริง เพราะหลังจากที่เสวนาเสร็จ อาจจะได้เข้าไปดูอุโมงค์ของจริงได้


กำหนดการ

12.30-13.00 น.   ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ

13.00-13.15.   เปิดงาน พร้อมแนะนำหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีและเครือข่ายสยามเสวนา

13.15-15.30 น.   เสวนาเรื่อง “ย้อนรอยอดีตกับวิทยาศาสตร์” พร้อมเปิดประเด็นการเสวนาโดย

            คุณเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์  เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับโบราณคดี”  (นำเสนอแทน อาจารย์ ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์)

                    นักวิจัยโบราณคดี ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            คุณ วรณ์ ดอนชัย เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์ศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา”

                    นักวิจัยอิสระ และสมาชิกของหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี

            อาจารย์ อติชาต เกตตะพันธุ์ เรื่อง “คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์”

            ผู้ประสานงานหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี

            อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

            ผู้ประสานงานกลางเครือข่ายสยามเสวนา

15.30-16.00 นรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ

16.00-16.30 น.  นำชมจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดอุโมงค์ (สำหรับผู้สนใจ)  โดยคณะนักวิจัย