โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง "ย้อนรอยโบราณสถานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น"

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ ๓ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๒

ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคบรรยาย โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์

ภาคปฏิบัติการ โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์ ดร.ศิริววรณ เกตตะพันธุ์ อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม นางสาวสุภาลิน ศรัณย์วงศ์

 กิจกรรม | ภาพกิจกรรม   | สิ่งที่ประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม


กิจกรรม


ภาพกิจกรรม

  

หมายเหตุ: ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัด ๒๐๐๙ ทั่วประเทศ


สิ่งที่ประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม

" ความชัดเจนในเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นหา และการพูดที่รวดเร็วกะทัดรัด พร้อมทั้งวีดีโอที่แสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ "

" อาจารย์อติชาต มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง มีรอยยิ้มให้นักศึกษาตลอดเวลา "

" สิ่งที่ประทับใจ คือ ความอัศจรรย์ของตัวเลขที่สามารถคิดได้หลายวิธีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและการใช้สูตรคณิตศาสตร์ที่เราเคยเรียนแค่ในห้องมาลองปฏิบัติจริง "

" สิ่งที่ประทับใจที่เป็นจุดเด่น คือไม่คิดว่าจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับโบราณคดีได้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์อย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่ได้ความรู้จากการฟังเพียงอย่างเดียว แต่ สามารถคิดคำนวณ ทดลองจริงจากสถานที่จริง, จัตุรัสมหัศจรรย์ คิดแล้วมหัศจรรย์จริงๆ "

" อ.อติชาต เพราะอาจารย์บรรยายไม่น่าเบื่อและสิ่งที่ได้ศึกษาและปฏิบัติสนุกเป็นเรื่องใหม่ๆแต่ใกล้ตัวมาก "

" การศึกษาวัดอุโมงค์ การสร้างประตูอุโมงค์ได้ทำเองโดยวัดและคำนวณเอง "

" ชอบที่ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว นำมาใช้อีก "

" ความรู้ที่ได้รับว่าวิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณสิ่งก่อสร้างทางศาสนาได้ "

" การบรรยายในสื่อต่างๆ และสิ่งต่างๆ ให้ประโยชน์และเป็นความรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างมากๆ สามารถนำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น "