ขอน้อมเกล้าฯไว้อาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทรเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14657391_2102469516644228_3035712889332658730_n

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ประเภทที่ 1 ประเภทงานวิชาการ
2d699f8c

ประกาศข่าวต้นฉบับจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดและประเมินผลกลางภาคกระบวนวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program) ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม เวลา 12.00-13.00 น. ตึกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

รวมมิตรคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “รวมมิตรคณิตศาสตร์” ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 ณ ฝันรักรีสอร์ท อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ (ดูรูปทั้งหมด)

14114831_1068529789868187_2198300452849474350_o

14138814_1068531456534687_7764383750695720028_o

14188125_1068533309867835_6114669519347366097_o

14188499_1068529966534836_2714917448658166134_o

14068470_1068533899867776_8521937083431793036_o

14086318_1068535909867575_4773635218489157975_o

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 1-2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่  6 – 7 สิงหาคม 2559) เทอม 1/2559
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.5 ครั้งที่ 3
คะแนน ม.4 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น โครงการเรียนล่วงหน้า

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2559 ณ วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559

13640905_1408034289223488_6146400066203501530_o

13652988_1246969755313786_9187668731629295566_o

13667785_1246945098649585_5368934982833246532_o

13726637_10201813852743448_1358057837307907531_n

13767165_1246869195323842_8057613092743646095_o

13873177_1408034465890137_6254256130044199472_n

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 1-2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559) เทอม 1/2559
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.4 ครั้งที่ 2
คะแนน ม.5 ครั้งที่ 2

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 1-2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559) เทอม 1/2559
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ม.4 ครั้งที่ 1
คะแนน ม.5 ครั้งที่ 1