กิจกรรมของภาควิชาคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

b726c4b6

กิจกรรมของภาควิชาคณิตศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
17 – 19 สิงหาคม 2560

 1. ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
  กำหนดการตอบปัญหาคณิตศาสตร์
  ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน
  รายชื่อโรงเรียนระดับม.ต้น
  รายชื่อโรงเรียนระดับม.ปลาย
 2. เขาวงกต
 3. นิทรรศการคณิตศาสตร์